Rezultati i očuvanje vidri u Crnoj Gori

Rezultati i očuvanje vidri u Crnoj Gori

Ovim putem želimo da vam predstavimo postignute rezultate i naš skroman doprinos očuvanju vidri u Crnoj Gori.

Kao što smo pisali tokom ljeta prošle godine, kao ekološki osviješćena kompanija, izuzetno posvećena dobrobiti vidri, željeli smo da putem donacije pomognemo ljude koji se bave istraživanjem ove vrste, po kojoj je naša kompanije dobila ime. Istraživanje je sproveo biolog Stefan Ralević u saradnji sa NVO Wildlife Montenegro.

Naši glavni ciljevi su bili da napravimo fotografije vidre u njenom prirodnom staništu, radi bolje promocije ove zakonom zaštićene vrste. Osim toga željeli smo da pokrijemo terenske troškove da se sakupe podaci o prisutnosti ove vrste širom Crne Gore, što ima za krajnji cilj pravljenje mape distribucije vidri kao doprinos budućem naučnom radu.

U nastavku će biti prikazani rezultati dobijeni tokom 2021. godine.

Na slikama koje su uspješno napravljene tokom istraživanja može se vidjeti odrasla jedinka Evroazijske vidre (Lutra lutra). Slike ove vrste napravljene kamera zamkom su veoma rijetke kod nas, postoji samo nekoliko njih. Vidra je uslikana tokom avgusta mjeseca pri veoma niskim vodostajima.

Osim fotogafija koje su uspješno napravljene sakupljeni su i novi podaci o prisutnosti ove vrste širom Crne Gore na različitim vodenim tokovima. Poslednje istraživanje koje je rađeno na ovu temu je bilo 90-ih godina prošog vijeka, i dobijeni reultati o odnosu na taj period se dosta razlikuju, ali o detaljima će biti diskutovano u budućem radu koji će biti objavljen na ovu temu. 

Evroazijska vidra je strogo zaštićena vrsta kako nacionalnim tako i međunarodnim zakonodavstvima. Njene populacije u Evropi su dovedene sredinom prošlog vijeka gotovo do isrtebljenja zbog upotrebe pesticida kao i krivolova, od tada su preuzete mnoge mjere očuvanja ove vrste. 

Takođe želimo da se osvrnemo i na nedavni događaj kada je na teritoriji opštine Žabljak pronađena uginula odrasla jedinka vidre. Za sada nije poznato na koji način je došlo do uginuća. Nadamo se da će nadležne institucije dovesti ovaj slučaj do kraja i razjasniti u kojim okonostima se ovo desilo.

Želimo skrenuti pažnju svima da su vidre životinje koje su veoma plašljive i obazrive. Samo rijetki ljudi su imali priliku da ih vide u prirodi, iako su one stalni stanovnici naših voda. Moramo znati da količina stresa koji životinje prožive od ljudi, pokušavajući da ih snime i jureći za njima, pa čak i u najboljoj namjeri, može biti fatalna po njih.