Ljepila za grafičku doradu

Ljepila za grafičku doradu

-Vruće ljepilo za hrbat za meki uvez Technomelt GA 3116  mašinsko ljepljenje- Binderom mekog šivenog i ne šivenog uveza knjiga, časopisa, kataloga. Nanosi se putem valjka.

- Vruće ljepilo za hrbat, tvrdi uvez Technomelt GA 3680 mašinsko ljepljenje- Binderom mekog šivenog uveza knjiga i pripreme knjižnog bloka za rundani i ravni hrbat.

-Vruće ljepilo za stranično  za mašinsko  ljepljenje Technomelt PS 3880  predlista i zalista knjiga, ljepljenje raznih priloga u papirnoj ambalaži. Nanosi se putem diska ili dizna.

-Vruće ljepilo za dizne Technomelt Supra 100 je ljepilo nove generacije i izvrsnog  kvaliteta za mašinsko ljepljenje ambalaže. Posebna primjena za sve pakeraje za lijepljenje papirnih kesa vreća i džakova

-Disperzivno (hladno) ljepilo Aquence ENV 7268 je ljepilo za hladnu plastifikaciju. Nanosi se putem valjka ili dizna raspršivanjem. Uglavnom se koristi za ljepljenje transparentne OPP folije na papir ili karton (hladna plastifikacija).

- Disperzivno (hladno) ljepilo Mekol 1413 je vrlo kvalitetno bijelo ljepilo za ručno ili mašinsko ljepljenje papira, kartona i kaširanja. Posebno je pogodno za ručno ljepljenje zbog malog pakovanja, relativno brzog sušenja i široke primjene.

- Disperzivno (hladno) ljepilo Mekol 1407 -  je vrlo kvalitetno bijelo ljepilo za ručno i mašinsko ljepljenje PVC - papir/karton. Posebno je pogodno za ručno ljepljenje zbog brzog sušenja i široke primjene

- Želatinski lijepak PACOGEL-20 koji se primjenjuje za:  obljepljivanje kutija i registratora papirom i kartonom, kasiranje valovite lepenke hromo-kartonom,  lepljenje nelakiranog i neštampanog papira i kartona.