Pomoćni grafički materijali i sredstva

Pomoćni grafički materijali i sredstva

ZA MAKSIMALNE REZULTATE I BEZBIJEDNOST ŠTAMPARA

 

-SAVA OFFSET GUMA- offsetna guma Advantage Plus glatke površine garantira izdržljivost, fleksibilnost i prilagodljivost papiru u offset štampi

· namijenjena je prvenstveno za štampu u arku. Ovaj proizvod je jedan od univerzalnijih i pogodan je za sve vrste papira i kartona u offset tisku. Osigurava trajnost, stabilnost i oštru reprodukciju tačke s gume na papir

-PODLOŽNI KARTON ZA OFFSET MAŠINE (FILAŽE)- Podložni kartoni ispod offset gume je specijalni proizvod od visokouvaljanog papira, otpornog na pritisak, upijanje vlage i

kidanje. Proizvodi se u raznim formatima i debljinama

-UPOJNA KRPA ZA AUTOMATSKO PRANJE OFFSET MAŠINA Krpa za automatsko pranje (gumenog i druk

cilindra) na tiskarskim offset mašinama, posebno je prilagođen proizvod koji ima jako veliku upojnost.

-FOLIJA ZA BOJANIK  Visokokvalitetna folija, posebno proizvedena za svaki tip offset mašine . Služi za zaštitu ravnog metalnog dijela bojanika od razlijevanja boje, i kao vrlo kvalitetan odstojnik ekscentra motora i podionog valjka bojanika

-SUPER BLUE - presvlaka za prenosni cilindar. Presvlaka je posebno namjenjena za sprečavanje nakupljanja boje s otisnutog arka na cilindar. Proizvodi se kao gotov proizvod za razne tipove mašina po dimenziji

- SPUŽVA ZA PRANJE STROJA posebno namjenjen proizvod za grafičku industriju -proizvod je visokog kvaliteta i isporučuje se u prešanom stanju prilikom potapanja u vodu, dostiže stvarnu veličinu

- RUKAVICE ZA GRAFIČKU INDUSTRIJU rukavice za pranje mašine su posebno namjenjen proizvod za grafičku industriju-služe za zaštitu ruku operatera od masnih, mokrih ili agresivnih sastojaka koji se koriste u offset štampi